Продукти - Инертни Материали
Инертните материали са широк набор от груби материали използвани в строителството. Инертните материали включват пясък, чакъл, трошен камък. Te се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси.
  • Инертни материали