Речен камък
Речен камък
Описание
Речен камък използван за производството на бетонови смеси, декорация, дренаж, настилки.
Цени
Описание Мярка Цена
Речен камък 25 кг Бр. 00.00 лв.