Бетонконтакт-контактен грунд
Бетонконтакт-контактен грунд
Технически данни и сертификати
Описание
Предназначен е за обработване на бетонови основи преди полагане на тънки бетонови или циментови замазки, гипсови, циментови и варо-циментови мазилки и шпакловки, с цел подобряване адхезията между основата и последващия слой. Цвят розов.
Цени
Описание Мярка Цена
Бетонконтакт-контактен грунд 1кг Бр. 00.00 лв.
Бетонконтакт-контактен грунд 5кг Бр. 00.00 лв.
Опаковки и разходни норми
Описание Мярка Стойност
Бетонконтакт-контактен грунд Кг./м2 0.250-0.350