Гръцки керемиди Кебе / Kebe ниска вълна, глазирана.
Гръцки керемиди Кебе / Kebe ниска вълна, глазирана.
Технически данни и сертификати
Описание
Гръцка водонепропусклива лакирана керемида от римски тип (производител Kebe). Размер на керемидата 420х250.Тегло 3.250 кг /бр.
Опаковки и разходни норми
Описание Мярка Стойност
Керемида Kebe ниска вълна, глазирана. Бр./м2 14