Керемиди Брамак /Bramac
 Керемиди Брамак /Bramac
Технически данни и сертификати
Описание
Български бетонови керемиди Bramac с гарантирано удължаващ се период на експлоатация. Този тип керемиди се предпочитат предимно, защото бетонът е материал, който с времето увеличава плътността си и поема все по-малко влага - с други думи става все по-здрав с всяка следваща година. Моделите на керемидите се предлагат по каталог. Информация за актуални цени и отстъпки можете да получите на място в строителна борса Валенсия.
Цени
Описание Мярка Цена
Брамак модел Класик