Арматурни скари
Арматурни скари
Технически данни и сертификати
Описание
Арматурните скари, още познати като арматурни мрежи се използват в строителната индустрия предимно, когато е необходимо да бъдат излети подложни бетони, рампи или много леки плочи. Тъй като скарите са направени от стомана, инсталирането им спомага за по-голямата издръжливост на строежа. Мрежите са с размер на листа 4.00/2.00 м. или 8 м2. Размера на окото е 20/20 см. Също така се предлагат и мрежи за замазка с размер 2.00/1.00 м. и размер на окото 7.00/ 7.00 см.
Цени
Описание Мярка Цена
Мрежа 4 мм Бр.
Мрежа 5 мм Бр.
Мрежа 6 мм Бр.
Мрежа 8 мм Бр.
Мрежа за замаска 1.8 мм Бр.