Чакъл - кариера Марциана фракция 4/20
Чакъл - кариера Марциана фракция 4/20
Още снимки
Чакъл - кариера Марциана фракция 4/20
Технически данни и сертификати
Описание
Чакълът има редица приложения, но се използва главно в сферата на пътното строителство, като инертен материал, а също и за изграждането на отводнителни системи, декорация на градини, облицоване на канавки и др.
Цени
Описание Мярка Цена
Чакъл Марциана тон 00.00 лв.
Чакъл Марциана торба 25 кг Бр. 00.00 лв.
Опаковки и разходни норми
Описание Мярка Стойност
Чакъл Марциана торба 25 кг Бр./ палет 40