Цимент Титан Златна Панега- CEM II / A-L 42.5 R
Цимент Титан Златна Панега- CEM II / A-L 42.5 R
Технически данни и сертификати
Описание
Подходящ за приготвяне на разтвори като бетон, варов разтвор, хоросан и др.
Цени
Описание Мярка Цена
Цимент Титан Златна Панега-торба 25кг Бр. 00.00 лв.
Опаковки и разходни норми
Описание Мярка Стойност
Цимент Титан Златна Панега 25 кг Бр./ палет 56