Паркинг елементи комбиниран размер 60/40/10, 40/40/10
Паркинг елементи комбиниран размер 60/40/10, 40/40/10
Описание
Най-голямото предимство на този вид бетонни решетки е, че те са модулни, т.е. лесно пасват една в друга и полагането им е бързо и по-малко трудоемко отколкото полагането на плочки или паваж. Това, от своя страна, е предпоставка да се използват не само за постоянни паркинги, но и за изграждането на временни такива, например пред обект, където се провежда спортно или обществено събитие с очаквана голяма посещаемост. Устойчивостта и якостта им ги прави подходящи както за леко, така и за тежкотоварни автомобили. Техните отвори позволяват на водата лесно да се оттича, така че добрите им дренажни свойства са още една причина да са толкова популярен строителен материал. Размера на паркинговите решетки 60/40/10 и 40/40/10. Предлагат се в комбинация.
Цени
Описание Мярка Цена
Паркингови решетки Бр. 00.00 лв.
Опаковки и разходни норми
Описание Мярка Стойност
Паркингови решетки 60/40/10 Бр.
Паркингови решетки 40/40/10 Бр.