Бетонни пръстени
Бетонни пръстени
Описание
Използват се за изграждане на съоръжения с цел черпене на подземни води за питейни нужди или напояване (кладенци).
Цени
Описание Мярка Цена
Размер в мм Ф 1600 Бр. 00.00 лв.
Размер в мм Ф2000 Бр. 00.00 лв.