Битумен грунд
Битумен грунд
Технически данни и сертификати
Описание
Това е битум, разтворен в ограничен разтворител, с който могат да се грундират различни сухи повърхности преди полагане на основния влагоизолиращ материал. Може да се полага върху бетон, метални панели, ламарина и др.
Цени
Описание Мярка Цена
Битумен грунд 10 л. Бр. 00.00 лв.
Битумен грунд 20 л. Бр. 00.00 лв.