Каменно брашно
Каменно брашно
Технически данни и сертификати
Описание
Това е ситен строителен материал, който се използва за инертни смеси, необходими за измазване на стени, подове и тавани, зидария, градинско и пътно строителство. При нас предлагаме каменно брашно от кариера Марциана.
Цени
Описание Мярка Цена
Каменно брашно торба 25 кг Бр. 00.00 лв.