Кофражно масло Wurth 5л. концентрат
Кофражно масло Wurth 5л. концентрат
Описание
Разреждащ се с вода продукт на базата на синтетични масла със специални емулсии за обработка на метален и дървен кофраж.Разрежда се с вода 1 към 10/20. Разход: за дървен кофраж 1 литър се разрежда с 20 литра вода с покривност 80/100 м. дървен кофраж. За метален кофраж разреждането е 1:10 с покривност 80/100 м. метален кофраж.
Цени
Описание Мярка Цена
Кофражно масло Wurth 5л. концентрат Бр. 00.00