Гипсова смес за запълване(фугопълнител)
Описание
Служи за запълване на връзки между гипсокартон и контакта със стените. Осигурява подходяща повърхност.
Цени
Описание Мярка Цена
гипсова смес за запълване торба 25 кг. Бр. 00.00 лв.