Терафлекс Брикс-разтвор за зидане на тухли 25 кг.
Терафлекс Брикс-разтвор за зидане на тухли 25 кг.
Описание
Терафлекс Брикс е висококачествен модифициран строителен разтвор, предназначен за неармирано зидане и изграждане на външни и преградни стени от керамични, клинкерови тухли и бетонни конструктивни елементи на фуга до 3 мм. За работа при външни и вътрешни условия. Разтворът е подходящ за запълване на фугите на зидарията и за грубо измазване на керамични тухли. Може да бъде полаган както ръчно, така и чрез използването на машини за непрекъснато полагане и миксери за бетон.
Цени
Описание Мярка Цена
Терафлекс Брикс-разтвор за зидане на тухли 25 кг Бр. 00.00
Опаковки и разходни норми
Описание Мярка Стойност
Терафлекс Брикс-разтвор за зидане на тухли 25 кг Бр./ палет 40